שאלות ותשובות2021-01-03T13:51:07+00:00

שאלות ותשובות

הוראות הרכבה ליחידת טבור אופני ("נבה") למשאיות ונגררים2021-02-11T11:02:59+00:00

הוראות התקנה לנבות, בהתבסס על נהלי התחזוקה המקצועיים

 1. הנבה שרכשת מושלמת וכוללת מסבים ואטמי שמן.

         כמות הגריז הקיימת בנבה מספיקה לשימוש לאורך זמן.

         אין לפרק את המסב שבנבה לכל מטרה שהיא.

 1. אם טבעת הנעילה בין המסבים לא מיושרת או לא נעולה, הדבר עלול לגרום לדליפת שמן ולכשל מוקדם של המסב.

(לא ניתן לראות את טבעת הנעילה בזמן שמביטים על המסב מלמעלה. כאשר נוגעים בטבעת הנעילה, היא תהיה ישרה עם פני השטח של השרוול הפנימי של המסב).

 1. בעת החלפת הנבה, חובה להחליף במקביל גם את טבעת האיטום של הציריה (O-Ring).
 2. הרכבה שגויה ופגיעה באטמי השמן תרום לדליפות שמן – במקרה זה יש להחליף את האטמים.
 3. אטמי השמן מיועדים לאיטום הגריז. יחד עם זאת, מכיוון שצמיגות שמן הדיפרנציאל והמים נמוכה מהגריז,

    האטמים ידלפו אם קיימת בעיה בטבעת האיטום של הציריה ("אקס").

 1. חובה לבדוק את הציר . נבה תעבוד באופן תקין רק אם הציריה חלקה לחלוטין ואינה שרוטה או פגומה. .
 2. לאחר הרכבת הנבה, יש לבדוק אותה באופן ידני. יש לנסות ולהזיז אותה על הציר בכיוון אנכי ולבדוק אם יש חופש –  אסור שיהיה חופש בתנועת הנבה.

בנוסף, יש לדחוף את הנבה קדימה ואחורה. נבה המותקנת כהלכה חייבת להסתובב בקלות ביד.

        יש להתקין את האומים עם מפתח מומנט הידוק כמפורט במדריך ההפעלה של היצרן. 

        אומים רופפים או צמודים מאוד עלולים לגרום לכשל של המסב בטרם עת.

        יש לוודא בנוסף שהאום ואיטום מכסה הנבה לא נפגעו.

 1. יש לוודא כי שסתום פריקת הלחץ (נשם) של הדיפרנציאל נקי ופועל. נשם סתום יגביר את לחץ האויר על הדיפרנציאל ועלול לגרום לדליפת שמן מהנבה.
 1. בנבות לצירים אחוריים בהם נעשה שימוש בפחיות נעילה להצמדת דיסק הבלם לנבה, יש לוודא כי מגיע אוורור למעברים של הדיסק ושל הנבה.

         אוורור לא מספק, יעלה את הטמפרטורה בדיסק ובנבה, יקצר את חיי המסב ועלול לגרום לכשל מוקדם.

 1. עומס יתר על המשאית, עלול לגרום להתחממות מוגברת של דיסק הבלם שתועבר ישירות לנבה ולמסב.

         התחממות הנבה תביא להתכה ושריפה של הגריז שבמסב ויעצור את תנועתו.

         יש לעיין בספר ההדרכה של המשאית לבדיקת העומס המקסימלי המותר.

 1. מומלץ להחליף דיסק בלם/תופים, צלחות נעילה, פחיות נעילה, אומים וגוז'ונים, ציריה ומכסה גלגל בזמן החלפת הנבה עצמה.

         תחזוקה נכונה בהתאם להמלצת יצרן הרכב תאריך את חיי המוצר.

 1. כל שינוי שנעשה בנבה, שיפוץ ו/או ו/או תיקון יסיר את אחריות היצרן למוצר.

 

** אי מילוי הנחיות מדריך זה, ימנע הכרה באחריות על המוצר.

הוראות הרכבה למגדש טורבו2021-01-03T07:08:58+00:00
 • לפני הרכבת הטורבו, חובה לבדוק מעברים ומסנני אויר, שמן מנוע, לחץ שמן מנוע, מסנני שמן ולדאוג לניקיון איזור ההרכבה וצינורות השימון.
 • ברכב שיש בו אינטרקולר, חובה לנקותו לפני הרכבת הטורבו.
 • אין להרכיב את הטורבו לפני שמוודאים שאין חיכוך בין הלהבים וגוף הטורבו. אם ישנם רעשי חיכוך, אסור להרכיב את הטורבו ולהודיע מיד לחברה.
 • יש להחליף אטמים ישנים בחדשים. השימוש בחומרי אטימה כגון RTV וסיליקון מכל סוג אסורים וזאת על מנת למנוע סתימות במעברי השמן.
 • יש להכניס מעט שמן לטורבו דרך פתח כניסת השמן ולסובב ידנית את הציר.
 • יש להתקין את הטורבו ולחבר את צינור הכנסת השמן לטורבו.
 • יש להחליף מסנן שמן ומסנני אויר פנימי וחיצוני.
 • יש לסובב את המנוע בעזרת המתנע במצב ברז דלק סגור (כיבוי מנוע) עד ליציאת השמן מפתח החזרת השמן של בעת הטורבו.
 • במידה ואין יציאת שמן מפתח החזרת השמן של בית הטורבו, אסור להתניע את המנוע וחובה לבדוק

את התקלה – חייבת להיות אספקת שמן סדירה למנוע.

 • יש לחבר צינור יציאת השמן.
 • יש לחבר צינור כניסת אויר לטורבו ויציאת גזי פליטה למנוע.
 • יש להניע את המנוע ולהשאירו בטורי סרק מספר דקות ואז לבדוק לחץ שמן לפי הוראות היצרן:

אם לחץ השמן אינו תקין, חובה לדומם מנוע.

אין להפעיל את הטורבו ללא לחץ שמן מתאים.

אחריות למגדש טורבו, לא תוכר במקרים הבאים:

 • שבר, שימוש שלא בהתאם להוראות יצרן והוראות ההרכבה, קלקול עקב כח עליון, חדירת מים, תאונה,

שינוי ו/או ניסיון לתיקון של אדם שלא הוסמך לכך.

 • מגדשי טורבו שנפתחו לבדיקה לא ע"י היבואן ו/או ללא אישורו
 • התקנת מגדש טורבו ללא החלפת מסנני אויר, מסנני שמן והחלפת שמן מנוע
 • מגדש טורבו, המגיע ללא תוית יצרן בעלת מספר סידורי תקין.

 

 

סיבות לכשל במגדש טורבו2021-01-03T07:11:27+00:00

נסיבות שכיחות לכשל במגדש (טורבו) ודרכים למנוע אותן

גוף זר פוגע במניפה

גוף זר שנכנס לטורבו פוגע בגלגל הטורבינה או הקומפרסור נראה בברור. אין להמשיך בנסיעה היות וזה יגרום להרס מוחלט של הטורבו על מנת למנוע נזק שכזה יש להקפיד על ניקיון הכניסות והיציאות לפני הרכבת הטורבו, להקפיד להחליף מסננים בזמן ולשמור על מסננים נקיים.

חוסר באספקת שמן

חוסר שימון נובע בעיקר מ:

אי הכנסת שמן לטורבו לפני הרכבתו.
תקופה ארוכה של חוסר שימוש.
צינור שמן סתום או שבור.
לחץ שמן נמוך במנוע.
מחסור שמן.
שימוש בחומרי אטימה (כגון סיליקון) יכול לגרום לחוסר באספקת שמן לטורבו.

לכלוך בשמן

נזק לטורבו משמן יכול להיגרם מ:

מסנן שמן מאיכות נמוכה.
מסנן שמן פגום.
מסנן שמן סתום.
לכלוך שנכנס בזמן הטיפול.
נפל מחלקי מנוע משופשפים או בזמן עשית חידוש המנוע.
שסתום עוקף מסנן שמן פגום.
שמן מנוע באיכות ירודה.

שמן מנוע מלוכלך פוגע בטורבו בזה שהוא שורט וחורט את הציר והמסבים. על מנת למנועה נזק זה יש להשתמש בשמן ומסננים המאושרים ע"י יצרן הרכב. כאשר מחליפים את הטורבו חייבים להחליף את המסננים. כמו כן חייבים החלת את המסננים חייבת להתבצע ע"י ההוראות והתקופות שנקבעה יצרן הרכב או קודם לכן.

חמום יתר ודמום מנוע חם

כשל הנובע מיתר חום או מדמום מנוע בלי לאפשר לטורבו להתקרר גורם להצטברות פחם. מומלץ לתת למנוע לעבוד בסיבובי סרק 2 – 3 דקות לפני שמדוממים את המנוע על מנת לאפשר למערכת המסבים להתקרר. חום מהטורבינה נספג לבית המסב וגורם להצטברות פחם וקורוזיה במערכת המסבים. עיקר הנזק הוא באטם הציר, במסבים ובתי ממסבים.

סיבות לחימום יתר

דמום מנוע מידי.
איכות שמן ירודה.
אי החלפת שמן בזמן.
בריחת אוויר או גז.
משאבת סולר פגומה.
מזרקי סולר פגומים.
מסנן אוויר סתום.
הגבלת יתר של כניסת אוויר.

לעתים רואים את הטורבו כבעיה אך בדרך כלל הסיבה לכשל אינה בטורבו. בדרך כלל מקור הבעיה הוא במקום אחר. לפני שמחליפים את הטורבו וודא שמצאת את מקור הבעיה.
עישון

עישון יכול להיגרם כתוצאה ממסנן אוויר סתום או צינור כניסת אוויר פגום. דברים אלה משפיעים על יחס אוויר/סולר וגורמים לעשן שחור. כמו כן אם המנוע אינו יכול לנשום כנדרש הוא ימשוך אוויר ממקורות אחרים. סגירת יתר של האוורור לקרטר יגרום לעישון.

חוסר כוח/תנופה

הגבלת כניסת אוויר מונע מהמנוע יניקת אוויר כנדרש ומגביר את החום שבו המנוע עובד. בריחת אוויר בצד הקומפרסור או אינטרקולר סתום אפילו חלקית פוגם בנשימת המנוע.רעש/שריקות

בדרך כלל הרעש נובע מבריחת אוויר בצינורות. יש לבדוק את כל החבורים. אם הרעש ממשיך יש לבדוק אם גלגלי הטורבו נוגעים בבית.

ציר תפוס

אם הציר תפוס או מסתובב במהירות איטית, הסיבה השכיחה היא התפרקות שמן המנוע הגורמת הצטברות פחם בתוך בית המסב. כמו כן ירידה בלחץ שמן מנוע ו/או לכלוך בשמן יכולים לגרום לציר להיתפס.

מרווחים מוגדלים / שחוקים

לטורבו יש מרחבי ציר ורוטור מוגדרים. לפעמים טועים באבחנה ורואים את הבעיה כמסבים שחוקים. שינוים במרווחים נגרמים מבעית שימון (חסר שמן. שמן מלוכלך ו/או שמן מזוהם.

זכור: אם מקור הבעיה לא זוהה ותוקן הבעיה לא תעלם, היא רק תחזור

 

מתי נדרש להחליף אלטרנטור?2021-01-03T07:14:09+00:00

האלטרנטור ברכב משמש לטעינה של המצבר, אותה סוללה שמאפשרת לכם להדליק את הרדיו, הפנסים, המזגן וכל שאר 

המערכות החשמליות ברכב. 

תפקיד האלטרנטור הוא להטעין את המצבר בזמן הנסיעה. כל זמן שהרכב דלוק, המצבר נטען ומתמלא על ידי האלטרנטור.

האלטרנטור מופעל באמצעות המנוע על ידי רצועה שמחברת ביניהם. כשהמנוע מופעל, הרצועה מסתובבת ומסובבת את

האלטרנטור. האלטרנטור מקבל את הכוח הסיבובי, והופך את האנרגיה המכאנית לחשמלית. בכך הוא מייצר מתח המספק

חשמל במהלך הנסיעה ומטעין את המצבר.

 

לאלטרנטור יש מספר תקלות נפוצות שידרשו להחליף אותו:

 

 1. תקלה בווסת האלטרנטור

לאלטרנטור יש ווסת שהתפקיד שלו הוא לווסת את כמות הזרם החשמלי שמגיע ממנו למצבר. לאורך הנסיעה הוא מטעין את

המצבר, ואם מופעלות מערכות חשמליות נוספות הווסת יודע לתת פקודה לאלטרנטור שיספק עוד חשמל, ובמידה ואין פעילות

של מערכות נוספות הוא יודע להפחית את ההספק כדי לחסוך דלק.

תקלה בווסת של האלטרנטור יכולה להוביל או לאי טעינה בכלל או לטעינת יתר. טעינת יתר היא מצב בעייתי, כי המשמעות

שלה היא הזרמה של מתח חשמלי גבוה מדי למצבר, דבר שיכול לגרום נזק למצבר ולמערכות חשמליות נוספות ברכב.

 

 1. רצועת אלטרנטור קרועה

רצועת האלטרנטור, זו שמחברת בין המנוע לאלטרנטור, נוטה במשך הזמן להתבלות, להתייבש ולהישחק, ולכן צריך לבדוק

אותה בכל טיפול לרכב ולהחליף אותה בזמן. במידה ולא עושים את זה, הרצועה תיקרע, והאלטרנטור לא יעבוד.

 

 1. תקלות ברכיבים חשמליים באלטרנטור

האלטרנטור מורכב מרכיבים חשמליים רבים שנוטים להתקלקל, וכתוצאה מכך פוגעים בפעילות האלטרנטור, ויגרמו לו לא יעבוד.

 

 1. הגורם האנושי

הנעה של רכב תקוע עם כבלים, תגרום לנזק לאלטרנטור אם הכבלים יחוברו הפוך.

 

איך תדעו שיש תקלה באלטרנטור?

כשהאלטרנטור תקול הוא לא יטעין את המצבר, ובמצב כזה תידלק נורת המצבר בלוח השעונים – במקרה זה יש להגיע למוסך 

 

מתי נדרש להחליף סטרטר (מתנע) ברכב?2021-01-04T13:06:59+00:00

הסטרטר, או המתנע בעברית, הוא רכיב ההתנעה של הרכב. הוא מחובר למצבר ומקבל ממנו חשמל, והתפקיד שלו הוא לתווך בין המפתח של הרכב למנוע ולהפעיל אותו בהפעלה הראשונית.

ברגע שמסובבים את המפתח בסוויץ' המצבר מקבל פקודה להפעיל את הסטרטר, על ידי העברה של מתח חשמלי אליו. הסטרטר פועל, מסובב את המנוע ונותן לו כוח, עד שהמנוע כבר עובד בכוחות עצמו, וכאן הוא מסיים את תפקידו, עד ההנעה הבאה של הרכב. 

 איך מזהים תקלה בסטרטר לרכב?

תקלה שבה הרכב לא מניע יכולה להיות תקלה בסטרטר, אבל לא רק.

המצבר אחראי לספק חשמל לכל המערכות החשמליות ברכב, כולל הסטרטר, ולכן כשיש בעיה במצבר גם הסטרטר לא יעבוד, אבל בגלל שהמצבר אחראי גם על שאר המערכות החשמליות, תוכלו לדעת שהבעיה היא בו כשכל שאר המערכות החשמליות לא יעבדו, או יעבדו פחות טוב.

לעיתים גם תתכן בעיה בקודן שתוביל לנעילת הרכב כך שלא תוכלו להניע.

 

אז איך מזהים שמדובר בתקלה בסטרטר?

אורות נדלקים בעוצמה חלשה – אורות בתוך הרכב, פנסים ורדיו – כל אלו מערכות חשמליות שמקבלות חשמל מהמצבר. אם אורות הרכב דולקים בעוצמה חלשה, הרי שמדובר בבעיה במצבר. לעומת זאת, במקרה שבו הרכב לא מניע, אבל האורות עובדים בצורה טובה, כנראה שמדובר בתקלה בסטרטר.

הסטרטר משמיע רעשים – אם מנסים להניע ולא מצליחים ושומעים תקתוקים – כנראה מדובר בתקלה בסטרטר. בנוסף, במקרים רבים תשמעו מעין רעשי גריסה כשתנסו להניע את הרכב.

הסטרטר בקושי מסובב את המנוע –הסטרטר נכנס לפעולה ומתחיל לעבוד, אבל אז אין לו מספיק כוח והוא בקושי מסובב את המנוע – כנראה שהבעיה בסטרטר. גם כאן, כדי לוודא שלא מדובר בבעיה במצבר, נסו להדליק את אורות הרכב או הרדיו ולראות אם הם עובדים. לעיתים ייתכן שמדובר בבעיה של נפילות מתח בין המצבר לסטרטר.

 

מה יכולות להיות התקלות בסטרטר לרכב?

הסטרטר מורכב מסולונואיד, סלילים, קפיצים, גלגלי שיניים ופחמים: התקלות שבדרך כלל מתרחשות בסטרטר הן פחמים שנשרפים או נשחקים כתוצאה מבלאי, גלגלי שיניים שבורים או שחוקים וקפיץ שנשבר.

לכן, יש להגיע לחשמלאי רכב שיאתר את מקור התקלה ויחליף בסטרטר חדש

 

הוראות הרכבה למשאבת מים2021-02-11T09:41:03+00:00

תהליכים לביצוע לפני הרכבת משאבת מים חדשה

 1. יש לנקז את נוזל הקירור הישן מהרדיאטור ובלוק המנוע
 2. יש לנקות את מערכת הקירור בחומר ניקוי מתאים.
 3. יש לנתק את הצנרת מהמשאבה הישנה ולבדוק היטב את כשירותה
 4. יש להוריד ולבדוק את כשירות הרצועה המלופפת סביב פולי המשאבה
 5. יש לנתק ולבדוק את כשירות המאוורר, חיבור המאוורר ופולי המשאבה – יש להחליף במידת הצורך
 6. יש להסיר את משאבת המים הישנה ולשים לב אם קיימים מחברים/ברגים מיוחדים – אם כן, יש לשמור אותם.
 7. יש לנקות את שאריות האטם הישן משטח הפנים של נקודת חיבור המשאבה לבלוק המנוע – יש לוודא ששטח הפנים ישר ולא ניזוק.
 8. יש לנקות את שאריות האטם במקום הרכבת המשאבה לבלוק המנוע
 9. אין להוסיף נוזל קירור חדש, לפני שמרוקנים לחלוטין את נוזל הקירור הישן, אחרת עלולים להיווצר משקעים שיפגעו בתקינות המשאבה.

הרכבת משאבת מים חדשה

 1. יש לוודא ניקיון של אזור ההרכבה, ביחוד של מגרעת ה-O Ring

         יש להשתמש אך ורק באטמים חדשים ותקינים

 1. יש למקם בזהירות את המשאבה החדשה ולחזק את הברגים באופן שווה. אין להכות על המשאבה כדי למקם אותה.
 2. סובב ידנית את המשאבה כדי לוודא שציר המשאבה מסתובב באופן חופשי.
 3. יש למקם את הפולי, חיבור המאוורר, רצועת המאוורר והצנרת הרלבנטית. הרצועה צריכה להימתח לפי המלצת יצרן הרכב.
 4. יש לבדוק את המאוורר ולוודא שאין כנפיים שבורות. מאוורר שבור ולא מאוזן עלול לגרום לכשל במסבים.
 5. על מנת למנוע היווצרות של בועות אויר, יש למלא בזהירות את נוזל הקירור לתוך המערכת.
 6. יש להשתמש אך ורק בנוזל קירור המומלץ על ידי יצרן הרכב, אחרת יפגעו תנאי האחריות.
 7. יש להריץ את המנוע עד שיגיע לטמפרטורת העבודה ואז יש לוודא שאין נזילה מהצנרת – יש לבדוק זאת גם כשהמנוע עוצר.
 8. כל משאבה עוברת בדיקת איכות לפני עזיבת המפעל – תיתכן נזילה קלה מהמשאבה עם תחילת העבודה, נזילה זו תפסיק לאחר זמן עבודה קצר.

** אי מילוי הנחיות מדריך זה, ימנע הכרה באחריות שניתנת לך על המוצר.